Aikuisten sydänkuntoutuskurssi

Sydänsairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssi, osittainen perhekurssi

Kurssi on tarkoitettu 

- sepelvaltimotautia sairastaville henkilöille, joilla on useita riskitekijöitä tai joilla on työ- ja toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire tai jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin tai joille on tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus 
- sydämen vajaatoimintaa sairastaville, joilla on vajaatoimintaa aiheuttava synnynnäinen sydän sairaus, kardiomyopatia, harvinainen sydänsairaus tai läppä leikattu- työelämästä poissaoleville alle 68-vuotiaille, joilla on jokin edellä mainituista sairauksista 
- työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa sairastaville
 

Kurssi tukee niiden konkreettisten ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista, jotka kuntoutuja on terveydenhuollon avustamana itselleen ja kuntoutukselle asettanut.

Kurssin toteutus

Kurssin pituus on kolme viiden vuorokauden jaksoa, jotka toteutetaan kuntoutujan tarpeen mukaan avo- tai laitosmuotoisena. Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoiteluin, keskusteluin ja tekemisen avulla. Kurssilla harjoitellaan arjessa toimimista, tunteiden käsittelyä ja itsetuntemusta sekä perehdytään sairauteen sopivaan liikuntaan ja opitaan oma kotiharjoitusohjelma. Lisäksi saadaan tietoa terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista ja tukea tarpeen mukaan opiskelussa ja työssä selviytymiseen.

Kuntoutujan aikuinen läheinen tai omainen voi osallistua kurssille kaksi päivää kurssin ensimmäisen jakson lopussa. Omaisen ohjelmaan sisältyy mm. ohjausta kuntoutujan kokonaistilanteen hahmottamiseen ja omien voimavarojen löytämiseen.

Kurssille hakeutuminen

Sydänkuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan lääkärin B-lausunnolla ja täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake KU132. Hakemus toimitetaan Kelaan, joka valitsee kuntoutujat kurssille. Kela maksaa kuntoutusohjelman ruokailuineen sekä laitoskuntoutuksessa majoituksen 2 hengen huoneessa. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätietoja kurssista ja toteutusajankohdista

Katso kurssiajankohdat Kelan sivuilta.

Ikaalisten Kylpylä, Kuntoutumiskeskus
Anne Lemmetty, puh. 03 451 2237, anne.lemmetty@restel.fi