IKKU-kurssit

IKKU – Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi

Kohderyhmänä ovat yli 68-vuotiaat henkilöt, joilla on eri sairauksista johtuva moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutuksella tulee voida parantaa/ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä sekä lisätä aktiivisuutta ja osallisuutta. Kuntoutujan toimintakyvyn tulee olla riittävä,jotta hän kykenee liikkumaan ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutujakohtaiset konkreettiset tavoitteet perustuvat lähettävän lääkärin kirjauksiin sekä kuntoutuksen alkuvaiheessa tehtyihin haastatteluihin ja arviointeihin, joiden pohjalta laaditaan kuntoutujan kanssa yhteistyössä hänen konkreettiset kuntoutustavoitteensa. 

Kuntoutuksen sisältö tukee kuntoutujan tavoitteiden saavuttamista. Suurin osa kuntoutuksesta tapahtuu ryhmissä käytännön harjoittelujen, keskustelujen ja tekemisen kautta. Tarpeen mukaiset yksilötapaamiset täydentävät ryhmäohjelmaa.

IKKU-kurssi toteutetaan kolmena viiden päivän jaksona noin vuoden kuluessa. Lisäksi kuntoutujan luokse tehdään kotikäynti liittyen kuntoutujan toimintakykyyn ja arjessa suoriutumisen tarpeisiin. Kuntoutujan omaisen on mahdollista osallistua kurssille 2 vuorokautta kurssin lopussa.

Kurssille hakeutuminen:

Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake (KU 132). Kuntoutushakemukseen liitetään B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus, sen perustelut sekä tavoitteet. Omaisen osallistuminen tulee perustella kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. Hakemus toimitetaan joko Kelaan tai suoraan Ikaalisten Kylpylään, joka suorittaa kuntoutujien esivalinnan ennen Kelan tekemää lopullista kuntoutuspäätöstä. Kela maksaa kuntoutujalle kuntoutusohjelman, majoituksen kahden hengen huoneessa sekä ruokailut. Kuntoutujalle maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätiedot:

Anne Lemmetty, puh. 03-451 2237, anne.lemmetty@restel.fi tai www.kela.fi/kuntoutus

Ikaalisen Kylpylään postitettava hakemus postitetaan osoitteeseen: 
Ikaalisten Kylpylä, kuntoutus ja hyvinvointi, Wegeliuksenkatu 1, 39500 Ikaalinen

Katso kurssiajankohdat Kelan sivuilta.