Moniammatillinen yksilöllinen kuntoutus − tules- ja reumalinja

Moniammatillinen yksilöllinen kuntoutus − tules- ja reumalinja

Kelan kustantaman harkinnanvaraisen yksilöllisen tules ja reumalinjan kuntoutuksen kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on reuma tai tuki ja liikuntaelinsairauteen liittyvä laaja-alainen, moniongelmainen oireisto, joka vaatii kuntoutukselta yksilöllista lähestymistapaa. Kuntoutujan tulee kyeta liikkumaan ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutuksen tavoitteet perustuvat lähettavan lääkärin ja kuntoutujan itsensä kirjaamiin tavoitteisiin seka kuntoutuksen alkuvaiheessa tehtyihin haastatteluihin ja arviointeihin. Tavoitteena on kuntoutujan tarpeisiin perustuva työ- ja/tai -toimintakyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. 

Kurssin kesto on enintään 15 arkipäivää, toteutettuna kahdessa tai useammassa jaksossa vuoden kuluessa kuntoutuspäätöksen antamispäivästä lukien. Kuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisesti. Tarvittaessa myös omainen voi osallistua kuntoutukseen enintään 5 vrk kuntoutuksen alku- ja/tai päätösvaiheessa.

Kuntoutus sisältää päivittäin kuntoutujan tavoitteiden saavuttamista tukevaa yksilöllistä ohjausta sekä ryhmätoimintaa, joita toteuttavat Ikaalisten Kylpylän moniammatillinen työryhmä (erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja psykologi), erityistyöntekijät sekä muu kuntoutushenkilöstö.

Kurssille hakeutuminen:

Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen haetaan Kelan kuntoutushakemuksella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin kirjoittama B-lausunto, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus, suositeltu kuntoutus perusteluineen ja tavoitteineen. Jos omaisen osallistuminen on tarpeen, se tulee perustella kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. Hakemus toimitetaan Kelaan, joka valitsee kuntoutujat kurssille. Kela maksaa kuntoutujalle kuntoutusohjelman, tarvittaessa majoituksen kahden hengen huoneessa seka ruokailut. Kuntoutujalle maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. Kuntoutuksen aloitusajankohta sovitaan yhdessä kuntoutujan ja Ikaalisten Kylpylän kanssa.

Lisätietoja antavat:

Ikaalisten Kylpylässä palvelupaallikko Anne Lemmetty, puh 03-451 2237, anne.lemmetty@restel.fi tai www.kela.fi/kuntoutus.