Muistisairauksia sairastavien alle 76-vuotiaiden sopeutumisvalmennus-parikurssit

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve

Kurssi on tarkoitettu alle 76-vuotiaille muistisairauksia sairastaville, joiden toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kurssille osallistuu myös kuntoutujan puoliso tai muu aikuinen omainen/läheinen.

Kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinen dementia tai Parkinsonin taudin aiheuttama dementia tai näiden yhdistelmä ja joiden oletetaan hyötyvän ryhmäuotoisesta kuntoutuksesta.

Tavoite

Kurssilla tuetaan kuntoutujan ja hänen omaisensa/läheisensä konkreettisten tavoitteiden saavuttamista kuntoutujan toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen turvaamiseksi tai parantamiseksi. Lisäksi kurssilla ohjataan kuntoutujia ja omaisia löytämään selviytymiskeinoja arkeen, varautumaan tulevaisuuteen sekä luomaan toimiva tukiverkosto kotipaikkakunnalle.

Kurssin toteutus

Kurssin kesto on 5 vrk. Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella on tärkeä merkitys tavoitteiden toteutumiseen.

Kurssilla käsiteltäviä teemoja

Kurssilla saa tietoa ja ohjausta terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista sekä tukea arjessa selviytymiseen. Kurssi sisältää fyysistä tekemistä, sosiaalista aktivointia sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa.

Kurssille hakeutuminen

Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake (KU 132), johon liitetään lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet.

Hakemus toimitetaan Kelaan, joka myös valitsee kuntoutujat kurssille.

Kela maksaa kuntoutujille kuntoutusohjelman, laitoskuntoutuksessa majoituksen 2 hengen huoneessa ja täysihoidon. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätietoja kurssista ja toteutusajankohdista

Katso kurssiajankohdat Kelan sivuilta.

Ikaalisten Kylpylä Oy, Kuntoutumiskeskus

Anne Lemmetty, puh. 03 451 2237, anne.lemmetty@restel.fi

Jaana Linna, puh. 03 451 2249,  jaana.linna@restel.fi