Presense Oy - vaikuttavaa ja käytännönläheistä asiakaspalvelukoulutusta

Asiakaspalvelun kehittämiseen erikoistunut Presense Oy tarjoaa Restelin kokousasiakkaille vaikuttavaa ja käytönnönläheistä asiakaspalvelukoulutusta.

Yritykset ovat tänä päivänä monilta osin kovin samalla viivalla. Resurssit, tuotteet ja palvelut, toimintaolosuhteet, markkinointi ja muut perustekijät ovat kaikille saatavissa ja hankittavissa. Eron tulokselliseen toimintaan tekee henkilöstö, sen hyvinvointi ja kyky sekä halu toimia yrityksen tavoitteiden ja sen arvojen mukaisesti.

Motivoitunut, työhönsä tavoitteellisesti ja innostuneesti suhtautuva työntekijä on yrityksen menestyksen kannalta se tärkein tekijä, voimavara joka ei ole ostettavissa, mutta oikealla, yksilöllisellä ja oivalluttavalla valmennuksella saavutettavissa.

Totuus nimittäin on se, että kun töissä on kivaa, niin kaikilla on kivaa. Me sen tiedämme, ja olemme kokemuksen kautta läheltä nähneet.

Hyvä osaava asiakaspalvelu ja ihmisten aito ja vuorovaikutteinen kohtaaminen on katoava luonnonvara. Me teemme siitä taas haluttua tavaraa. Puolin ja toisin.

Valmennusteemoja - näin se menee!

Asiakaspalvelu on asennetta

 • Asenteet vuorovaikutuksessa = kaiken perusta
 • Asenteet kohtaamisen perustana
 • Toisen asenteeseen vaikuttaminen

Erilaisuuden riemu ja riesa

 • Erilaisuusosaaminen asiakaspalvelijan työvälineenä
 • Asiakkaan tyylin nopea paikantaminen
 • Motivoituminen - miten asiakas motivoituu päättämään

Hankalat tilanteet hallintaan

 • Haastavat kohtaamiset
 • Inhimilliset selkäydinreaktiot vuorovaikutuksessa
 • Tunteen anatomian lyhyt oppimäärä

Ammattilaisen kausihuolto

 • Työn ominaispiirteiden tunnistaminen
 • Minä ja työni
 • 100% vastuu

Muita mahdollisia teemoja

 • Palveleva myynti käytännössä
 • Esimiestason tilannehallintataidot
 • Kuinka rakennan toimivan ryhmän?
 • Monikulttuurinen työyhteisö toimimaan
 • Ryhmän ohjaamisen taidot: mitä ryhmässä tapahtuu?
 • Työhyvinvointi vai työtyytyväisyys?

Kysy lisää tarjouspyynnön yhteydessä, niin räätälöimme tilaisuuteenne sopivan valmennusohjelman.